New: Spring Term 2016 – Pontypridd High School

By -
No Comments

Gweithgareddau Ysgol Uwchradd Pontypridd – o fis Ionawr 2016!


Dydd Llun
Amser Cinio
5 pob ochr
Ar’l Ysgol
Gwaith cartref a Thiwtora
Triniaethau Gwallt a Harddwch
Darpariaeth Estynedig
Clwb Sinema

Dydd Mawrth
Amser Cinio
Ymarferion cylch
Ar’l Ysgol
Celf Greadigol
Pêl-droed 5 bob ochr
Darpariaeth Estynedig
Gweithdy Drama ‘hatch’
Gweithdy Radio 

Dydd Mercher
Amser Cinio
Pêl-fasged
Ar’l Ysgol
Gwaith cartref a Thiwtora
Bod yn DJ
Celf Ddigidol
Pêl droed i ferched 

Dydd Iau
Amser Cinio
Hoci Brys
Ar’l Ysgol
Colur theatr
Aml-Chwaraeon Abercynon
Pêl fasged cadair olwyn 

 
Dydd Gwener

Amser Cinio
Rygbi meddal i ferched
Ar’l Ysgol
Rhedeg rhydd

****************************************************************************************************************************************************************************

Pontypridd High School Activities – from January 2016!


Monday
Lunchtime
5 A-Side
After School
Home work and Tutoring
Hair and Beauty
Extended Provision
Cinema Club

Tuesday
Lunch Time
Circuits
After School
Creative Art
5 A-Side Football
Extended Provision
Hatch Drama Work Shop
Radio Work Shop 

Wednesday
Lunchtime
Basketball
After School
Home Work And Tutoring
DJing
Digital Art
Girls Football 

Thursday
Lunchtime
Rush Hockey
After School
Theatrical Make Up
Abercynon Multi Sport
Wheel Chair Basketball 

 
Friday

Lunchtime
Girls Touch Rugby
After School
Free Running

Further Information:

Home » Articles » NEW: Spring Term 2016 – Cardinal Newman R.C School

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles