New: Spring Term 2016 – Porth County School

By -
No Comments

Tymor y Gwanwyn 2016 (gall newid) yn Ysgol Sirol Cymuned y Porth.


Dydd Llun 14:40-16:10pm Animeiddio Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Dydd Llun 17:15-19:45pm Gwasanaethau Estynedig Clwb Ieuenctid y Cymer 11-18 oed
Dydd Llun 19:00-20:00pm Gwasanaethau Estynedig – Celf Weledol mewn man cyhoeddus Clwb Ieuenctid y Cymer 11-18 oed

Dydd Mawrth 14:40-16:10pm Clwb Trawsnewid Blwyddyn 7 – Animeiddio Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-15 oed
Dydd Mawrth 10:00am-2:00pm Clwb Trawsnewid Blwyddyn 7 – Ymlacio a Chlwb Gwaith Cartref Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-15 oed

Dydd Mercher (Bore / Prynhawn) Cwricwlwm Amgen Cyfnod Allweddol 4 Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Dydd Mercher Prynhawn Cwricwlwm Amgen Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) – Celf Weledol mewn man cyhoeddus Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Dydd Mercher 4:30pm-7:30pm Ymlacio i blant Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Dydd Mercher 10:00am-2:00pm Gwasanaethau Estynedig Clinig Agored Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

Dydd Iau (Bore / Prynhawn) Cwricwlwm Amgen Cyfnod Allweddol 4 Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Dydd Iau 4:30pm-7:30pm Clwb Llwybrau’l 16 oed – UCAS, gwaith cartref, gwaith cwrs ac ati Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

Dydd Gwener Bore
8:30 – 9:30pm Cwricwlwm Amgen (Cynllun ‘Keystart’) Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Dydd Gwener 4:30pm-7:30pm Fforwm Ieuenctid Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

Dydd Llun – Dydd Gwener Cwricwlwm
8:30 – 9:30pm Hyfforddiant Teithio Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

5×60

Amser Cinio Dydd Llun 12:00-12:40 Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn y Parth Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Ar’l ysgol Dydd Llun 14:40 – 15:40 P?l droed i fechgyn Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Ar’l ysgol Dydd Llun 14:40 – 15:40 Dawns Stryd Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

Amser cinio Dydd Mawrth 12:00-12:40 Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn y Parth Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Ar’l ysgol Dydd Mawrth 15:00 – 16:00 Gymnasteg Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

Amser cinio Dydd Mercher 12:00-12:40 P?l-fasged Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Ar’l ysgol Dydd Mercher 15:00 – 16:00 P?l-rwyd Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

Amser cinio Dydd Iau 12:00-12:40 P?l ‘Shchkuck’ Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Ar’l ysgol Dydd Iau 14:40 – 15:40 P?l droed i ferched Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

Amser cinio Dydd Gwener 12:00-12:40 Yn y parth Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed
Ar’l ysgol Dydd Gwener 14:40 – 15:40 P?l-fasged Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

Diwrnod i’w gadarnhau I’w gadarnhau Rheolaeth echddygol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) a Ffitrwydd Ysgol Sirol Cymuned y Porth 11-18 oed

****************************************************************************************************************************************************************************

Spring Term 2016 (All subject to change) at Porth County School.

Monday 14:40-16:10pm Animation PCCS 11-18 years
Monday 17:15-19:45pm Extended Services Cymmer Youth Club 11-18 years
Monday 19:00-20:00pm Extended Services – Visual Art in the public space Cymmer Youth Club 11-18 years

Tuesday 14:40-16:10pm Year 7 Transition Club – Animation PCCS 11-12 years
Tuesday 14:40-16:00pm Year 7 Transition Club – Chill Out and Homework Club PCCS 11-12 years

Wednesday AM/PM ARC – Alternative Curriculum KS4 PCCS 11-18 years
Wednesday PM Alternative Curriculum SEN – Visual Art in the public space PCCS 11-18 years
Wednesday 14:40-16:30pm Chill Out SEN PCCS 11-18 years
Wednesday 17:00-19:00pm Extended Services Open Clinic PCCS 11-18 years

Thursday AM/PM ARC – Alternative Curriculum KS4 PCCS 11-18 years
Thursday 14:40-16:10pm Post 16 Pathways Club – UCAS mop up, Homework, Coursework etc PCCS 11-18 years

Friday AM
8:30-12:30pm ARC – Alternative Curriculum KS4 PCCS 11-18 years
Friday 14:40 – 15:30pm Youth Forum PCCS 11-18 years
Monday – Friday Curriculum
8:30-14:40pm Travel Training PCCS 11-18 years

5×60

Monday Lunchtime 12:00 – 12:40 SEN In The Zone PCCS 11-18 Years
Monday Afterschool 14:40 – 15:40 Boys Football PCCS 11-18 Years
Monday Afterschool 14:40 – 15:40 Street Dance PCCS 11-18 Years

Tuesday Lunchtime 12:00 – 12:40 SEN In The Zone PCCS 11-18 Years
Tuesday Afterschool 15:00 – 16:00 Gymnastics PCCS 11-18 Years

Wednesday Lunchtime 12:00 – 12:40 Basketball PCCS 11-18 Years
Wednesday Afterschool 15:00 – 16:00 Netball PCCS 11-18 Years

Thursday Lunchtime 12:00 – 12:40 Shchkuck ball PCCS 11-18 Years
Thursday Afterschool 14:40 – 15:40 Girls football PCCS 11-18 Years

Friday Lunchtime 12:00 – 12:40 In the zone PCCS 11-18 Years
Friday Afterschool 14:40 – 15:40 Basketball PCCS 11-18 Years

Day TBC TBC SEN Motor control and Fitness PCCS 11-18 Years

Further Information:

Home � Articles � New: Spring Term 2016 – Ysgol Gyfun Y Cymer

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles