New: Spring Term 2016 – Ysgol Gyfun Y Cymer

By -
No Comments

Peidiwch boeni am y teimlad digalon ar ?l y Nadolig, mae digon i wneud gyda’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn eich ysgol uwchradd. O fis Ionawr mae gennym raglen hwyl ac addysgol wedi’i drefnu ar gyfer pobl ifainc. Ry’n ni’n gobeithio eich gweld chi yn 2016!Ysgol Gyfun y Cymer

Dydd Llun- 1.30-2.15pm Rygbi i fechgyn Neuadd Chwaraeon
Dydd Llun- 1.30-2.15pm Haven Clwb Ieuenctid
Dydd Llun- 3.15-4.15pm P?l droed i fechgyn Neuadd Chwaraeon
Dydd Llun- 3.15-4.45pm Colur Theatrig Clwb Ieuenctid 

Dydd Mawrth- 1.30-2.15pm P?l rwyd Blwyddyn 7 Neuadd Chwaraeon
Dydd Mawrth- 3.15-4.15pm P?l rwyd Blwyddyn 8/9 Neuadd Chwaraeon
Dydd Mawrth- 4.30-6pm Allstars Cwm Rhondda Neuadd Chwaraeon
Dydd Mawrth- 5-8pm Darpariaeth Estynedig- Celf Clwb Ieuenctid 

Dydd Mercher- 1.30-2.15pm Cerdyn Condom T?’r Ysgol
Dydd Mercher- 1.30-2.15pm P?l rwyd Blwyddyn 8/9 Neuadd Chwaraeon
Dydd Mercher- 3.15-4.15pm P?l rwyd Blwyddyn 7 Neuadd Chwaraeon
Dydd Mercher- 5-8pm Darpariaeth Estynedig- Celf Clwb Ieuenctid

Dydd Iau- 1.30-2.15pm Gymnasteg Neuadd Chwaraeon
Dydd Iau- 1.30-2.15pm Haven Clwb Ieuenctid
Dydd Iau- 3.15-4.15pm Celf Clwb Ieuenctid 

Dydd Gwener- 1.30-2.15pm Rygbi i ferched Neuadd Chwaraeon
Dydd Gwener- 3.15-4.15pm Chwarae Agored Neuadd Chwaraeon

****************************************************************************************************************************************************************************

Don’t worry about the post-Christmas slump, there’s plenty to do with YEPS in your high school. From January we have a fun and educational programme lined up for young people – we hope to see you in the 2016!


Ysgol Gyfun Y Cymer

Monday- 1.30-2.15pm Boys Rugby Sports Hall
Monday- 1.30-2.15pm Haven Youth club
Monday- 3.15-4.15pm Boys Football Sports Hall
Monday- 3.15-4.45pm Theatrical Makeup Youth Club 

Tuesday- 1.30-2.15pm Netball year 7 Sports Hall
Tuesday- 3.15-4.15pm Netball year 8/9 Sports Hall
Tuesday- 4.30-6pm Rhondda Allstars Sports Hall
Tuesday- 5-8pm Extended Provision- Art Youth Club 

Wednesday- 1.30-2.15pm Condom Card School House
Wednesday- 1.30-2.15pm Netball year 8/9 Sports Hall
Wednesday- 3.15-4.15pm Netball Year 7 Sports Hall
Wednesday- 5-8pm Extended Provision- Art Youth Club

Thursday- 1.30-2.15pm Gymnastics Sports Hall
Thursday- 1.30-2.15pm Haven Youth Club
Thursday- 3.15-4.15pm Art Youth Club 

Friday- 1.30-2.15pm Girls Rugby Sports Hall
Friday- 3.15-4.15pm Open Play Sports Hall

Further Information:

Home � Articles � New: Spring Term – Porth County School

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles