New: Spring Term 2016 – Ysgol Llanhari

By -
No Comments

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud dros yr hydref, gan gwrdd ? phobl newydd a dysgu sgiliau newydd? Os ydych chi’n mynychu Ysgol Llanhari neu’n byw yn yr ardal, mae gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid rhywbeth i chi…

Gweithgareddau’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn Ysgol Llanhari – Tymor y Gwanwyn 2016 4 Ionawr – 24 Mawrth 2016


Dydd Llun

Amser Cinio

Pl droed 5 bob ochr (Bl. 7 ac 8)
Ar’l Ysgol
Tenis Bwrdd
Celfyddyd Bop (pop art)

Gyda’r nos (6.00 – 7.30pm)
Darpariaeth Estynedig
*Chwaraeon
*Cyngor ac Arweiniad
*Parth Ymlacio

Dydd Mawrth

Amser Cinio
Rygbi meddal
Ar’l Ysgol
Hyfforddiant Pl droed (Bl. 7 ac 8)

Clwb Ffilm

Dydd Mercher

Amser Cinio
Badminton
Ar’l Ysgol
Rygbi meddal i ferched
Animeiddio

Dydd Iau

Amser Cinio
Pl droed 5 bob ochr (Bl. 9 a 10)
Fforwm Ieuenctid (misol)

Ar’l Ysgol
Pl droed i ferched (Bl. 7 ac 8)

Gyda’r nos (6.00 – 7.30pm)
Darpariaeth Estynedig
*Chwaraeon
*Cyngor ac Arweiniad
*Parth Ymlacio

Dydd Gwener

Amser Cinio
Pl droed i Ferched (Bl. 7-11)
Ar’l Ysgol
Aml-Sgiliau

Nodiadau i rieni

*Rhaid i fyfyrwyr lenwi a dychwelyd ffurflen gofrestru y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ar ddechrau’r tymor ar gyfer pob gweithgaredd. Mae ffurflenni ar gael o swyddfa’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid.*

*Mae Darpariaeth Estynedig ar gyfer pobl ifainc 11 – 25 oed ac yn digwydd bob nos Lun a nos Iau 6.00pm – 7.30pm yn Ysgol Llanhari. Mae Darpariaeth Estynedig yn cynnig cymorth a chyngor gyda bywyd, gyrfaoedd a gwaith, yn ogystal – rhai gweithgareddau anhygoel am ddim.*
*Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ar 01443 237824*

****************************************************************************************************************************************************************************


Are you looking for something to do this autumn while meeting new people and learning new skills? If you go to Ysgol Llanhari or live in the area, then YEPS (Youth Engagement and Participation Service) have got just the thing…

YEPS Activities @ Ysgol Llanhari – Spring Term 2016
4th January ? 24th March 2016

Monday

Lunchtime
5-a-side Football (Yr 7&8)
After-school
Table Tennis
Pop Art

Late Night (6.00 – 7.30pm)
Extended Provision
*Sport
*Advice and Guidance
*Chill Out Zone

Tuesday

Lunchtime
Tag Rugby
After-school
Football Training (Yr 7&8)
Film Club

Wednesday

Lunchtime
Badminton
After-school
Girls Tag Rugby
Animation

Thursday

Lunchtime
5-a-side Football (Yr 9&10)
Youth Forum (Monthly)

After-school
Girls Football (Yr 7&8)

Late Night (6.00 ? 7.30pm)
Extended Provision
*Sport
*Advice and Guidance
*Chill Out Zone

Friday

Lunchtime
Girls Football (Yr 7-11)
After-school
Multi-skills

Notes to Parents
*All activities require students to complete and return a YEPS registration form at the beginning of term. Forms are available from the YEPS Office.*
*Extended provision is for young people aged 11 – 25 and takes place every Monday and Thursday from 6.00pm – 7.30pm at Ysgol Llanhari. Extended provision offers help, advice and support with life, careers and jobs, as well as some awesome free activities.*
*For more information please contact the YEPS Team on 01443 237824 *

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles