NEW: Spring Term 2016 – Ysgol Y Gyfun Gartholwg

By -
No Comments

Peidiwch boeni am y teimlad digalon ar’l y Nadolig, mae digon i wneud gyda’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn eich ysgol uwchradd. O fis Ionawr mae gennym raglen hwyl ac addysgol wedi’i drefnu ar gyfer pobl ifainc. Ry’n ni’n gobeithio eich gweld chi yn 2016!


Dydd Llun

1:05-2:00:  Pêlfasged a Ph’l rwyd

3:00 – 4:30:  Pêl droed a Gwobr y Dug Caeredin

Dydd Mawrth

1:05 -2:00: Rygbi a Ph’l droed
3:00 – 4:30:  Pêl rwyd a Bocsio
4:45 – 7:45: Darpariaeth Estynedig

Dydd Mercher 

1:05-2:00: Badminton a Chlwb Gwaith Cartref
3:00 – 4:30: Coginio a Hoci i ferched (wythnos 1) / Pêl droed i ferched (wythnos 2)

Dydd Iau

1:05 – 2:00: Ffitrwydd a Rygbi Meddal
3:00 – 4:30: Fasiwn, Animeiddiad a Ph’l fasged
4:45 – 7:45 – Darpariaeth Estynedig

Dydd Gwener

1:05-2:00: Pêl droed
3:00 – 4:40: Dawns

*****************************************************************************************************************************************************************************


Don’t worry about the post-Christmas slump, there’s plenty to do with YEPS in your high school. From January we have a fun and educational programme lined up for young people – we hope to see you in the 2016!

Monday

1:05-2:00: Basketball & Netball
3:00 – 4:30: Football & Duke of Edinburgh Award

Tuesday

1:05 -2:00:Rugby & Football
3:00 – 4:30: Netball & Boxing
4:45- 7:45: Extended Provision

Wednesday 

1:05-2:00: Badminton & Homework club

3:00 – 4:30: Cooking & Hockey for girls (week 1)/Football for girls (week 2)

Thursday

1:05 – 2:00: Fitness & Tag Rugby
3:00 – 4:30: Fashion, Animation & Basketball
4:45 – 7:45: Extended Provision

Friday

1:05-2:00: Football
3:00 – 4:40: Dance

Further Information:

Home » Articles » NEW: Spring Term 2016 – Bryn Celynnog Comprehensive School

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles