Plant Heriau Comisiynydd stereoteipiau // Children's Commissioner Challenges Stereotypes

By -
1 Comment

Mae SwyddfaComisiynydd Plant Cymru wedi cyflwyno canllaw newydd er mwyn mynd i’r afael agystrydebau yn ymwneud â phobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol yn ycyfryngau.

Mae SwyddfaComisiynydd Plant Cymru wedi paratoi canllaw newydd a’i nod yw rhoi cyngor ibobl ar bortreadau negyddol o bobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiolyn y cyfryngau. Mae’r canllaw yn cynnig gwybodaeth ddiddorol am y fforddwarthus y caiff pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol* eu portreaduyn y cyfryngau.

Yn ôl ystadegauyn yr adroddiad, pan gafodd 20 o raglenni poblogaidd eu darlledu, dim ond 4.5%o’r 126 o oriau a gafodd eu darlledu oedd yn portreadu pobl lesbiaidd, hoyw,ddeurywiol a thrawsrywiol. Cafodd homoffobia ei drin a’i drafod dim ond mewncyfanswm o 7 munud.

Mae SallyHolland, Comisiynydd Plant Cymru wedi bod yn trydar am yr adroddiad a materioneraill sy’n berthnasol i bobl ifainc yng Nghymru.

Cewch weld yradroddiad yn llawn, yn Gymraeg neu Saesneg, drwy ddilyn y ddolen ganlynol:http://www.complantcymru.org.uk/cy/rhestr-cyhoeddiadau/

******************************************************************************************************************************

Children’s Commissioner’s Office for Wales releases new guide that aims to tackle LGBT stereotypes in the media.

The Children’s Commissioner’s Office for Wales have released a new guide which aims to advise people on the negative portrayals of LGBT people in the media. The guide provides some interesting and shocking insight into the way Lesbian, Gay, Bisexual and Trans* people are portrayed in the media.

Some statistics in the report show that when 20 popular programmes were screen that out of 126 hours of broadcast, just 4.5% portrayed LGBT people – homophobia was only seen for be challenged in 7 minutes of broadcast.

Professor Sally Holland, Children’s Commissioner for Wales has been tweeting about the report and other relevant issues for young people in Wales.

The full report can be viewed here: http://www.childcomwales.org.uk/en/publications-list/ in both English and Welsh.

Photo credit: childcomwales

Further Information: 

Home » Articles » Give Children And Young People The Opportunity To Have Their Say

Home » Articles » Check out the NEW LOOK ‘Lets Get it Right’ Website!

1 thought on “Plant Heriau Comisiynydd stereoteipiau // Children's Commissioner Challenges Stereotypes”

  1. WICIDRhys says:

    Photo credit: swanseaedunet

Comments are closed.

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles