RCT Addysg Gyfrwng y Gymraeg

By -
No Comments

Dyfodol Addysg Cymraeg.

Gall penderfyniad diweddar y Cyngor i ddod a diwedd i Ddosbarthiadau Chwech yn yr ardal creu difrod anferth yn addysg gyfrwng y Gymraeg, a lle ni ydi hi fel pobl ifanc, i ddod a stop i’r benderfyniad, i gadw addysg gyfrwng y Gymraeg yn fyw.

Mae’r twf yn addysg gyfrwng y Gymraeg ar ddraws Cymru, ag yn enwedig yn ein ardal ni, (o 80 o ddisgyblion yn Ysgol Rhydfelen yn 1964 hyd at dair ysgol Cymraeg heddiw; Garth Olwg, Glantaf a Llanhari) wedi cynyddu’n sylweddol ar ddraws y degawdau diwethaf, ac mae’n sicr ni fydd y colegau yma yn gallu darparu addysg gyfrwng y Gymraeg (sylweddol) i’r weddill a fydd yn dod trwy’r system. Cyn bo hir fallae ni fydd yr opsiwn gyda myfyrwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’n bwysig ein bod ni yn sicrhau dyfodol i’r Gymraeg yn addysg ol 16.

Hoffwn ni, fel fy mod i’n siwr hoffech chi, cael y ddewis i allu astudio’n Gymraeg neu’n Saesneg yn ystod ein dau flynedd olaf yn yr ysgol yn astudio Lefel A dylai’r ddewis fod yna ar ei’n cyfer! Ni dylai fod rhaid inni ymladd ar gyfer y dewis ‘na, ond fel popeth arall, mae’n rhaid inni.
Fydd nifer o ysgolion ar ddraws Rhondda Cynon Taf yn trafod beth allai’r ysgol wneud i greu ddadl yn erbyn penderfyniad y Cyngor, a plis, gwnewch eich orau i fynychu i’r cyfarfodydd a chymryd pob mantais i helpu i ennill y frwydyr hon dydyn ni methu gadael hon fynd, mae’n broses hir ac mae’n rhaid inni sefyll ar ein traed a’i wynebu, ar bob achos.

Oes oes unrhyw cyfarfodydd yn eich ysgol chi sydd yn agored i bawb, cyflwynwch digwyddiad ar y wefan i roi gwbod i bawb. Mae’n bwysig bod digon o ymwybyddiaeth trwy gydol y ddadl hon a fod pawb yn ymwybodol o’r ddadl.

Ymunwch gyda ni yn y ddadl mae rhaid inni sicrhau dyfodol addysg gyfrwng y Gymraeg, ol 16.

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles