The Gathering 2010 – Battle of the Bands Final! Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau!

By -
No Comments

Up-and coming bands will take to the stage and battle it out in a talent competition to be held in Bridgend Recreation Centre.

Catch them Live before they’re Big!
Dewch i’w gweld yn fyw cyn iddynt ddod yn enwog!

Best Nine Young Bands from South Wales with Special Guests The Guns.
Y Naw Band Ifanc Gorau o Dde Cymru gyda Gwesteion Arbennig The Guns.

Saturday 24th April 2010 1pm – 10pm
Dydd Sadwrn 24ain Ebrill 2010 1pm – 10pm

Bridgend Recreation Centre.
Canolfan Hamdden Pen-y-bont

Advance Tickets: £7.50/Tocynnau ymlaen llaw: £7.50
Tel: 01656 815995/Ffn: 01656 815995
gathering.celticradio.com
Door Tickets: £8.00/Tocynnau wrth y drws: £8.00

Stalls. Live Music. Prizes
Stondinau. Cerddoriaeth Fyw. Gwobrau

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles