Clwb Ieuenctid Rhithwir Cynon

Fel rydym ni wedi dweud ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r wefan, mae YEPS yn dal i fod yma yn ystod yr achosion o Covid-19, er bod angen i hyn fod ar-lein yn bennaf. Ydy, mae ein clybiau ieuenctid rheolaidd wedi cau, ond rydym am gynnal Clwb Rhithwir Ieuenctid unwaith yr wythnos am 6pm gyda’ch gweithwyr ieuenctid. Byddwn yn cynnal y sesiynau hyn ar Zoom, felly cofiwch lawrlwytho’r ap ar eich ffonau, tabledi neu gliniaduron. Bydd angen i chi anfon neges destun i un o weithwyr y clwb i ddweud eich bod am ymuno â’r clwb ieuenctid rhithwir, ac yna byddant yn anfon y cod Zoom atoch ar gyfer y clwb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bostio yeps@rctcbc.gov.uk neu ar Facebook / Instagram @YEPSRCT.

 

Clwb Ieuenctid Rhithwir Cynon – Manylion Cyswllt:

 Clwb ieuenctid golygfa Ynys – James Hawker 07384919331

Clwb Ieuenctid Penderyn – Geraint Evans 0788745074

Clwb Ieuenctid St Johns – Les Davies 07880044463

Clwb Ieuenctid Gwernifor – Lee Taylor 07825675849

 

Ymunwch â ni am gemau, cwisiau, cystadlaethau, cyngor, sgwrs a lot o hwyl a sbri!

Lunch Time
Monday
Clwb Ieuenctid Rhithwir Cynon
6 - 6.40pm

Holiday Provision

There are no Holiday provisions currently avaliable at this venue.