Y Hud Tu l I’r Llygoden

By -
No Comments

English version

Dwi’n eithaf sicr erbyn nawr, gallet ddweud fy mod i’n dipyn o ffan Disney (wel, dwi’n dweud dipyn), a heddiw (y 18fed Tachwedd 2011) mae’n ben-blwydd rhywun arbennig iawn. Rhywun sydd yn wyneb ac yn ddelw Disney ei hun. Ia wir, heddiw ydy pen-blwydd yr unigryw Mickey Mouse.

Heddiw, mae Mickey yn troi’n 83 mlwydd oed ac i ddathlu, fel unrhyw ddarpar ddychmygwr  ‘Imagineer’  (dyna rywun sydd yn gweithio i Disney. Googla ef, yna byddet ti’n deall) dwi’n ymweld gorffennol delw eithaf Disney, Mickey Mouse.

Nawr, dwi am fynd a ti yn l i’r cychwyn cyntaf. Mi fetiai nad oeddet ti’n gwybod (ymddiheuriadau os oeddet ti, ti newydd dderbyn 10 pwynt o barch gen i, llongyfarchiadau) fod stori Mickey yn cychwyn gyda chwningen. Ia wir, ti wedi darllen yn gywir. Cwningen. Yn 1927 ymddangosodd cymeriad gan Walt Disney o’r enw Oswald the Lucky Rabbit (gall ei weld yn y gm cyfrifiadur Epic Mickey). Roedd Oswald yn llwyddiant syth gyda Universal, ble roedd y stiwdio Disney Brothers yn ddim ond cocsen arall yn yr olwyn. Pan wnaeth Disney gyfarfod gyda’r gweithredwyr i drafod contract arall yn 1928, roedd Oswald yn parhau i fod yn gymeriad roedd pobl yn ei garu’n fawr iawn ac roedd Walt yn meddwl fod ganddo fantais. Ond dywedodd y stiwdio wrtho eu bod wedi hurio ei weithwyr i gyd i ffwrdd ac wedi cadw’r hawliau i Oswald. Cynigodd Universal y byddent yn cadw Disney os byddai’n cymryd cyflog llai, ond gwrthododd y cynnig hwn ac yna aeth ef a UB Iwerks – yr unig animeiddiwr ffyddlon arhosodd gyda Disney Bros – yn l i weithio yn meddwl am gymeriad i gymryd lle Oswald.

Gydag ychydig o hyd wedi’i dynnu o’r clustiau ac ychydig mwy o badin o gwmpas y canol, trodd y gwningen i mewn i lygoden o’r enw Mortimer (swnio’n gyfarwydd, ffans Disney? Os wyt ti erioed wedi gwylio Disney’s House of Mouse, efallai byddet yn adnabod yr enw) ond roedd llawer o resymau pan nad oedd Mortimer yn llwyddiant – y prif reswm oedd bod gwraig Disney yn casu’r enw a newidiodd ef. Chyn hir, roedd yn barod am ei ddbut fel Mickey.

Nid oedd Mickey yn llawer o lwyddiant nes Steamboat Willie, yr animeiddiad cyntaf erioed i fod cherddoriaeth ac effeithiau sain gydamseredig, daro’r sgrin. Cafodd ei ddangosiad cyntaf yn Efrog Newydd ar 18fed Tachwedd 1928 a daeth yn llwyddiant yn syth. O fewn mater o fisoedd, ymddangosodd cyfres o fyrion Mickey Mouse. Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd Mickey yn fympwy cenedlaethol ac nid oedd rhaid disgwyl yn hir i wir ddawn Walt Disney ymddangos: marchnata. Cyn hir cychwynnodd Walt gyfres o nwyddau Mickey ac o fewn dwy flynedd, roedd y Mickey Mouse Club, clwb ffan i blant, wedi’i greu.

Yn 1935, cafodd Mickey ei newid am y tro cyntaf gan animeiddiwr ifanc, Fred Moore, rhoddodd gorff sip gellygen iddo, trwyn byrrach a channwyll llygaid er mwyn ei wneud yn fwy ciwt. Hefyd yn ystod y flwyddyn honno, ymddangosodd Mickey mewn lliw am y tro cyntaf erioed yn ddefnydd ‘technicolour’ The Band Concert. Roedd mor arloesol fel bod beirniaid heddiw yn parhau i’w ystyried fel campwaith.  Erbyn 1937 roedd Stiwdio Disney yn cynhyrchu tua 12 byrion Mickey y flwyddyn, efo Disney ei hun yn lleisio llais pitsh uchel y llygoden.

Daeth Mickey yn nifer o bethau, o arwr pl-droed i heliwr ac o deiliwr i arweinydd symffoni. Roedd hefyd yn gwneud nifer o bethau hefyd, fel chwistrellu gwenwyn pryfaid drosto ar ddamwain, achub Pluto oddi wrth y daliwr c?n, gyrru car i mewn i ysgubor, disgyn ar l gyda’i rhent, cael ei ymrestru ‘r fyddin, colli ei dy^ a cholli Minnie i linell hir o ddynion cyhyrog drwg (er, yn amlwg, roedd bob tro yn ei chael yn l erbyn y diwedd).

Yn ystod yr 1950au, cafodd Mickey ei barc thema gyntaf, strip comig papur newydd a The Mickey Mouse Club – sioe deledu boblogaidd lansiodd gyrfa sr ifanc o Annie Funicello i Justin Timberlake, Cyn hir, daeth ffilmiau mawr fel Sleeping Beauty a Bambi i’r sinemu a phylodd y llygoden i’r cefndir. Rhwng ei gart?n byr diwethaf yn 1953, The Simple Things, a’r cart?n Nadolig arbennig yn 1983, Mickey’s Christmas Carol, roedd Mickey allan o waith am 30 mlynedd.

Er ei fod wedi lled-ymddeol, roedd clustiau Mickey yn parhau i fod yn un o’r delweddau diwylliannol mwyaf enwog o’r 20fed a’r 21ain ganrif. Mae wedi sefyll gyda phob arlywydd  Americanaidd ers Harry Truman. Mae’r llygoden bellach yn enwog dros y byd ac mae Disney yn honni fod gan Mickey 98% o raddfa ymwybyddiaeth rhwng plant 3-11 yn fyd-eang. Yn 2001, ymddangosodd yn y gm Playstation 2 Kingdom Hearts ac yn 2006 daeth yn 3D am y tro cyntaf. Mae Mickey yn seren ryngwladol y dyddiau hyn a gall weld o bellach ar Mickey Mouse Clubhouse, sioe ar Disney Junior wedi’i anelu at blant bach, neu gall ymweld Mickey yn un o’i barciau Disney a dod wyneb i wyneb gydag ef dy hun,

Ni allaf ddweud celwydd, mae Mickey wedi chwarae rhan fawr yn fy mywyd a dwi mor ddiolchgar fod Walt Disney wedi ei greu’r holl flynyddoedd yn l. Mae bodolaeth Mickey wedi dod ag ychydig o hud i fy ymweliadau Disney a pan fyddaf yn gweld ei glustiau enwog, ni allaf beidio gwenu. Felly dyma ddiolch i Walt Disney am greu’r llwyddiant o Mickey Mouse a phen-blwydd hapus iawn i Mickey hefyd.

Hoffwn hefyd ddiolch i Disney am roi’r wybodaeth hynod ddiddorol yma i mi drwy’r Parciau Disney dwi wedi ymweld.

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles