YEPS Activities @ Garth Olwg Comprehensive – Autumn Term 2014

By -
No Comments

Rhaglen Gweithgareddau Ysgol Gyfun Garth Olwg
Garth Olwg Comprehensive School Activity Plan Autumn 2014

Dechrau/Starts – 15fed/th Medi/Sep (Dydd Llun/Monday)Gorffen/Ends – 8fed/th Rhagfyr/December (Dydd Gwener/Friday)Hyd o/Length of – 11 Wythnos/Weeks

Dydd Llun/Monday

Amser Cinio/Lunchtime – Badminton – Ar agor I bawb/Open to all – Neuadd Chwaraeon/Sports Hall – 1:05yh/pm – 2:00yh/pm
Ar ̫l Ysgol/After School РPel-droed/Football РAr agor I bawb/Open to all Р3:00yh/pm Р4:30yh/pm
Clwb Gwobr Dug Caeredin/DofE Club – Ystafell/Room B20 – Ar agor I blant blwyddyn 9 I fyny/Open to year 9 pupils and over. Angen arwyddo mlaen gyda Steve neu Beds yn ystafell B21/Must sign up with Steve or Beds in room B21 – 3:00yh/pm – 4:30yh/pm——————————————————————————————————————————————

Dydd Mawrth/Tuesday

Amser Cinio/Lunchtime – Ffitrwydd Cylchedd Crossfit/Crossfit circuit – Angen arwyddo mlaen gyda Mr Jones/Need to sign up with Mr Jones – Gampfa/Gym – 1:05yh/pm – 2:00yh/pm
Pel Fasged/Basketball – Neuadd Chwaraeon/Sports Hall – Ar agor I bawb/Open to all 1:05yh/pm – 2:00yh/pm
Ar ̫l Ysgol/After School РHylendid Bwyd/Food Hygiene РYstafell/Room B20 РAr agor I blant blwyddyn 9 I fyny/Open to year 9 pupils and over. Angen arwyddo mlaen gyda Steve neu Beds yn ystafell B21/Must sign up with Steve or Beds in room B21 Р3:00yh/pm Р4:30yh/pm
Rhaglen Llwyddo/Sweet programme – Ystafell D24 – Ar agor I bawb/Open to all – 3:00yh/pm – 4:30yh/pm

*Gweithgareddau Ymestynedig/Extended Provision*
Dowch draw I’r clwb Ieuenctid Garth Olwg gyferbyn a’r Astron Turf am weithgareddau fel Tenis Bwrdd, Pool, Darts, Play Station 4 ac llawer mwy! – Popeth am DDIM!/Come on over to Garth Olwg Youth Club opposite the Astro Turf for activities such as Table Tennis, Pool, Darts, Playstation 4 and lots more! – All for FREE! – 5:00 – 7:30yh/pm.
——————————————————————————————————————————————

Dydd Mercher/Wednesday

Amser Cinio/Lunchtime – Handball – Neuadd Chwaraeon/Sports Hall – Ar agor I bawb/Open to all 1:05yh/pm – 2:00yh/pm
Ar ̫l Ysgol/After School РCymorth Cyntaf/First Aid РAngen arwyddo mlaen gyda Steve neu Beds yn ystafell B21/Must sign up with Steve or Beds in room B21 Р3:00yh/pm Р4:30yh/pm

——————————————————————————————————————————————

Dydd Iau/Thursday

Amser Cinio/Lunchtime – Rygbi Cyffwrdd – Neuadd Chwaraeon/Sports Hall – Ar agor I bawb/Open to all 1:05yh/pm – 2:00yh/pm
Ffitrwydd Cylchedd Crossfit/Crossfit circuit – Angen arwyddo mlaen gyda Mr Jones/Need to sign up with Mr Jones – Gampfa/Gym – 1:05yh/pm – 2:00yh/pm
Ar ̫l Ysgol/After School РAnimeiddio/Animation РAngen arwyddo mlaen gyda Steve neu Beds yn ystafell B21/Must sign up with Steve or Beds in room B21 Р3:00yh/pm Р4:30yh/pm
Gweithdy Ffasiwn/Fashion Design Club – Angen arwyddo mlaen gyda Steve neu Beds yn ystafell B21/Must sign up with Steve or Beds in room B21 – 3:00yh/pm – 4:30yh/pm
Rhaglen Llwyddo/Sweet programme – Ystafell D24 – Ar agor I bawb/Open to all – 3:00yh/pm – 4:30yh/pm

*Gweithgareddau Ymestynedig/Extended Provision*

Dowch draw I’r clwb Ieuenctid Garth Olwg gyferbyn a’r Astron Turf am weithgareddau fel Tenis Bwrdd, Pool, Darts, Play Station 4 ac llawer mwy! – Popeth am DDIM!/Come on over to Garth Olwg Youth Club opposite the Astro Turf for activities such as Table Tennis, Pool, Darts, Playstation 4 and lots more! – All for FREE! – 5:00 – 7:30yh/pm.

——————————————————————————————————————————————

Dydd Gwener/Friday

Amser Cinio/Lunchtime – Pel-droed 5 pob ochr/5 a Side Football – Neuadd Chwaraeon/Sports Hall – Ar agor I bawb/Open to all 1:05yh/pm – 2:00yh/pm
Ar ̫l Ysgol/After School РRhedeg Rhydd/Free Running РGampfa РAngen arwyddo mlaen gyda Steve neu Beds yn ystafell B21/Must sign up with Steve or Beds in room B21 Р3:00yh/pm Р4:30yh/pm

**Bydd gwybodaeth am gweithgareddau hanner tymor Hydref ar gael yn o fuan/October half term details will be announced soon.**

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles