YEPS Activities @ Ysgol Gyfun Garth Olwg – Spring Term 2015

By -
No Comments

Looking for something to do this spring while meeting new people and learning new skills? If you go to Ysgol Gyfun Garth Olwg or live in the area, then YEPS (Youth Engagement And Participation Service) have got just the thing…

Dydd Llun / Monday

Amser Cinio / Lunchtime

Pel Rwyd / Netball                                                            Neuadd Chwaraeon / Sports Hall

Pel Fasged (Cymysg) / Basketball                                    NeuaddChwaraeon / Sports Hall
(Mixed) – Hanner awr Cyntaf     

Rhaglen LLWYDDO / SWEET Programme               Yn Ystod Gwersi – Amrywiaeth / Various   

Ar ol Ysgol / After School
Pel-Droed / Football                                                         Astro Turf

Dydd Mawrth / Tuesday
Amser Cinio / Lunchtime

Tennis Bwrdd / Table Tennis                                          Gampfa / Gym

Clwb Cymedithasu / Social Club                                      D26

Ar ol Ysgol / After School
Pel Rwyd / Netball                                                           NeuaddChwareon / Sports Hall

Clwb Gwaith Cartref / Homework Club                            Llyfrgell / Library

‘Coginio am £5’ / ‘Cooking on a £5’                                 B13

Dydd Mercher / Wednesday
Amser Cinio / Lunchtime

Badminton                                                                     Neuadd Chwareon / Sports Hall

Ar ol Ysgol / After School

Pel Droed i Ferched / Girls Football /                             Neuadd Chwareon /Sports Hall
Wythnos 1 / Week 1

Hoci / Hockey Wythnos 2 / Week 2                                Astro

Coginio / Cooking – Cyfnod Allweddol                           B13
3,4 / Key stage ¾

Clwb Dug Caeredin / Dofe Club                                     B23

Cymorth Cyntaf / First Aid                                             B19

Dydd Iau / Thursday
Amser Cinio / Lunchtime

Pel Droed / Football Year 7/8                                       NeuaddChwaraeon / Sports Hall

Pel Droed / Football year 9/10                                      NeuaddChwaraeon / Sports Hall

Ffitrwydd / Fitness                                                       Gampfa Bach / Small Gym Room

Ar ol Ysgol / After School

Pel Fasged / Basketball                                       Neuadd Chwaraeon / Sports Hall

Darlunio Ffaswin / Fashion Club                          B15

Darlunio Llyfrau Comic / Comic Book Drawing    Llyfrgell / Library

Clwb Gwaith Cartref / Homework Club                 Llyfrgell / Library

Clwb Mentorau / Mentoring Group                    Yn Ystod amser Ysgol /Amrwywiaeth / Various

Clwb Ieuenctid / Youth Club 5.00 – 7.30         Canolfan Ieuenctid Garth Olwg / YouthBuilding

Dydd Gwener / Friday

Rygbi Crash Mat / Crash Mat Rugby               Gampfa / Gym

Ar ol Ysgol
Trip Nofio Caerdydd / Trip to Cardiff White              Pwll Nofio Rhyngwladol Caerdydd /
Water Centre (5 Wyhtnos yn unig / 5 Weeks           Cardiff International Pool       
Only) ANGEN ARWYDDO FYNY / MUST SIGN
UP  

Trip Sglefyriddo Caerdydd /Cardiff Skate Park           Park Sglefryddio Caerdydd / Cardiff
                                                                                  Skate Park
(Ar ol hanner tymor / After half term ) – TBC              3.00pm – 6.00pm

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles