YEPS Activities @ Ysgol Gyfun Garth Olwg – Summer Term 2015

By -
No Comments

RhaglenGweithgaredddau YEPS/5×60 Garth Olwg Tymor Gwanwyn 2015

Dechrau Dydd Llun20fed o Ebrill tan Dydd Gwener 10fed o Orffenanf


Looking forsomething to do this spring while meeting new people and learning new skills?If you go to Ysgol Gyfun Garth Olwg or live in the area, then YEPS (Youth EngagementAnd Participation Service) have got just the thing…

Dydd Llun / Monday

Amser cinio / Lunchtime

TagRygbi I ferched/Girls Tag Rugby – Ail hannerawr

PelFasged (Cymysg) / Basketball (Mixed) – Hannerawr cyntaf

Athletau

RhaglenLLWYDDO/SWEET Programme

Ar ôl Ysgol/After School

Pel-droed/Football

Dydd Mawrth / Tuesday

Amser cinio / Lunchtime

Tenis/tennis

ClwbCymedithasu/Social Club

DawnsioDisgo/Disco Dancing

Ar ôl Ysgol/After School

Tenis/Tennis

ClwbGwaith Cartref / Homework Club

Coginio/Cooking

Clwb DugCaerdin/DofE Club

AthletauI Ferched/Athletics for Girls

ClwbIeuenctid/Youth Club 5:00yh/pm – 7:30yh/pm

Dydd Mercher / Wednesday

Amser cinio / Lunchtime

Tenis/Tennis

Ar ôl Ysgol/After School

RownderiI Ferched / Rounders for Girls

Pel-Fasged/Basketball

Coginio/ Cooking – Cyfnod Allweddol 3,4/Key Stage 3,4

CrossFit (Cross Fit Llantrisant)

Dydd Iau / Thursday

Amser cinio / Lunchtime

PelDroed / Football year 7/8

PelDroed / Football year 9/10

Ffitrwydd/Fitness

ClwbGwaith Cartref / Homework Club

DawnsioDisgo/Disco Dancing

Ar ôl Ysgol/After School

AthletauI Fechgyn/Athletics for Boys

DylunioFfasiwn/Fashion Club

DarlunioLlyfrau Comic/Comic Book Drawing

Clwb gwaithcartref / Homework club

GrwpMentorau/Mentoring Group

ClwbIeuenctid/Youth Club 5:00yh/pm – 7:30yh/pm

Dydd Gwener / Friday

Amser cinio / Lunchtime

RygbiCrash Mat/ Crash mat rugby

Athletau/AthleticsI Ferched/for Girls

Ar ôl Ysgol/After School

TripNofio Caerdydd/Trip to Cardiff White Water Centre (3 wythnos yn unig/weeksonly) – ANGEN ARWYDDO FYNY/MUST SIGN UP

Dawns/Cheerleading

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles