Youth Work Week 2016 // Wythnos Gwaith Ieuenctid

By -
No Comments

Youth WorkWeek 2016 will take place between June 23 and June 30. This is anannual event that provides youth workers and young people with the opportunityto celebrate the achievements and impacts of youth work.  Many events willbe taking place across Wales.

A national event toshowcase youth work in Wales will take place on Tuesday June 28 between 12 -2pm in the Red Dragon Centre, Cardiff Bay. Thisevent will be an excellent opportunity for those working closely with youngpeople to showcase the breadth of youth work and examplesof the wide range of excellent projects that are delivered across Wales.

AssemblyMembers, national and regional decision makers will be invited to the eventwhich will be open to public. Everyonewill also have the opportunity to watch young performers showcasing theirmusical talent.

//

Cymraeg

Bydd WythnosGwaith Ieuenctid 2016 yn digwydd rhwng 23 Mehefin a  30 Mehefin. Mae hwn yn ddigwyddiad blynyddolsy�n rhoi cyfle i bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid ddathlu llwyddiannau aceffaith gwaith ieuenctid. Bydd llawer oddigwyddiadau yn digwydd ledled Cymru.

Cynhelir digwyddiad cenedlaethol iarddangos gwaith ieuenctid yng Nghymru ar  Dydd Mawrth 28 Mehefin rhwng 12-2 pmyng Nghanolfan y Ddraig Goch, Bae Caerdydd. Bydd y digwyddiad hwn yngyfle gwych ar gyfer y rheini sydd�yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc iarddangos ehangder gwaith ieuenctid ac enghreifftiau o’r amrywiaeth eang obrosiectau rhagorol sy’n cael eu darparu ledled Cymru.

ByddAelodau’r Senedd, gwneuthurwyr penderfyniadau cenedlaethol a rhanbarthol yncael gwahoddiad i’r digwyddiad a fydd yn agored i’r cyhoedd. Hefyd, bydd pawbyn cael y cyfle i wylio’r perfformwyr ifanc arddangos eu doniau cerddorol.

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles